Privacy Kennisgeving

Deze Privacy Policy is van toepassing op Sparex Limited (''Sparex'') en haar dochterondernemingen en filialen (zoal beschreven in de tabel in Bijlage 2(samen ''Sparex'', ''wij'' of ''ons'') en refereert voornamelijk aan de verzameling en bewerking van gegevens op Sparex websites (zie Bijlage 2 voor details van deze websites). Hoofdzaken die niet gedefinieerd worden in de tekst van deze Policy worden gedefinieerd in de Woordenlijst aan het einde van deze Policy (zie Bijlage 1)

Deze Privacy Policy informeert u welke informatie over u wordt verzameld door Sparex of die u aan Sparex verstrekt, samen met hoe deze informatie is verzameld, en hoe deze informatie verwerkt wordt door ons. Lees s.v.p. deze Policy en verzeker u ervan dat u begrijpt hoe gegevens van u worden verzameld. Sparex verzoekt u deze Policy regelmatig door te lezen daar deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd of bijgewerkt.

Door een website van Sparex te bezoeken accepteert u en stemt u in met het gebruik zoals beschreven in deze Policy.


Informatie die van u verzameld wordt


Sparex kan de volgende informatie over u verzamelen en verwerken


Informatie die u ons verstrekt


U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op Sparex websites of contact te hebben met ons per telefoon, e-mail of anderszins. Dit is inclusief de informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om Sparex websites te gebruiken, abonneert op onze services, naar een product zoekt, een bestelling plaatst bij een Sparex website, meedoet aan wedstrijden, promotie of onderzoek en wanneer u een probleem doorgeeft over Sparex websites. De informatie die u ons verstrekt kan zijn naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer.

Informatie die van u verzameld is


Met betrekking tot ieder bezoek aan Sparex websites: de volgende gegevens kunnen automatisch van u opgeslagen worden

 • Technische informatie, inclusief het Internet Protocol (IP) adres dat gebruikt wordt om uw computer met internet te verbinden, uw login gegevens, browser type en versie, tijdzone instelling, browser plug-in type en versie, operating systeem en platform en
 • informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, door en van Sparex websites (incl. datum en tijd); producten die u bekeken hebt of naar gezocht hebt; pagina antwoord tijd, download fouten, duur van het bezoek aan bepaalde pagina's, pagina interactie informatie (zoals scrollen, kliks en muis-bewegingen),en de methode die gebruikt is om van de pagina weg te browsen.

Services van derden


Sparex gebruikt een derde partij genaamd CloudIQ. CloudIQ maakt het ons mogelijk om u herinnerings e-mails te sturen wanneer u vergeten bent, of niet in staat was om een transactie af te werken op onze websites. CloudIQ verzamelt uw e-mail details, die u ingegeven heeft bij onze checkout pagina, om u per e-mail te laten weten dat de winkelwagen die u heeft gevuld nog steeds beschikbaar is om te bestellen. U kunt afzien van deze operationele e-mail op elk gewenst moment door de link te gebruiken onderaan de e-mail.
Alle e-mails die opgeslagen worden worden alleen gebruikt om deze operationele e-mails te versturen zoals hierboven beschreven en worden niet gebruikt voor andere zaken noch worden zij doorgegeven aan derden.

Sparex gebruikt ook een derde softwareprovider genaamd MailChimp om promotie e-mails te versturen. MailChimp slaat uw persoonlijke gegevens op op hun eigen veiligheids servers (deze servers kunnen buiten het land staan waar u uw gegevens heeft verstrekt) en zullen deze informatie alleen gebruiken om de door Sparex gewenste opdrachten uit te voeren.


Hoe worden de van u verzamelde gegevens gebruikt


Informatie die van u is opgeslagen kan door Sparex gebruikt worden op de volgende manieren, als het toegestaan is door wetgeving die hierop van toepassing is:

Informatie die u verstrekt kan op de volgede wijze gebruikt worden

 • om onze verplichtingen te kunnen nakomen uit contracten die zijn afgesloten tussen u en ons en om u de informatie, producten en services te geven die u van ons gevraagd heeft;
 • om u van informatie te voorzien over andere producten en services die gelijkwaardig zijn aan datgene wat u reeds van ons gekocht heeft of informatie heeft gevraagd;
 • om er zeker van te zijn dat de inhoud van Sparex websites wordt gepresenteerd op de meest effectieve wijze voor u en u computersysteem.

Informatie die over u verzameld wordt


Informatie die over u verzameld wordt kan op de volgende wijze gebruikt worden:

 • om de Sparex websites te administreren en voor intern gebruik, inclusief troubleshooting, gegevens analyse, testen, onderzoek, statistische- en onderzoeksdoelen;
 • om de Sparex websites zo te verbeteren dat de inhoud wordt gepresenteerd op de meest effectieve wijze aan u en uw computersysteem;
 • om u toegang te geven in de interactieve functies van onze service wanneer u daarvoor kiest;
 • als onderdeel van onze inspanningen om de Sparex websites veilig en toegankelijk te houden; en
 • to measure or understand the effectiveness of advertising served to you and others, to ensure we only deliver relevant advertising and promotional messages to you.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens


Door het verwerken van uw persoonlijke gegevens in verband met de zaken zoals uiteengezet in deze verklaring kan Sparex, afhankelijk van de omstandigheden, vertrouwen op ieder van de volgende wettelijke bases:

 • we hebben vooraf uw uitdrukkelijke toestemming verkregen voor de verwerking;
 • we hebben een gerechtvaardige interesse om uw gegevens te verwerken (inclusief onze gerechtvaardige belangen om onze handel te bedrijven, leveren van goederen en services aan u, u opmerkzaam te maken op andere producten of services die voor u interessant kunnen zijn, en het onderhouden en verbeteren van producten en services), en dit zonder uw rechten, vrijheden of belangen aan te tasten;
 • het verwerken noodzakelijk is in verband met het afsluiten van een contract met u, of wanneer het in uw belang is;
 • het verwerken verplicht is vanwege toepasselijk recht,
 • het verwerken noodzakelijk is om belangen van wie dan ook te beschermen; of
 • iedere wettelijk basisi die beschikbaar is onder toepasselijk recht.

Internationale overdracht van persoonlijke gegevens


Wij maken gebruik van verwerkings faciliteiten die gecontrolleerd en bestuurd worden door leden van onze bedrijfsgroep, die zich bevinden in andere rechtsgebieden dan het rechtsgebied waarin uw persoonlijke gegevens werden verzameld. Speciaal e-mail details, de inhoud en kenmerken van een site, een App of een apparaat kunnen beschikbaar zijn op servers buiten uw rechtsgebied (inclusief maar niet gelimiteerd tot servers die in de Verenigde Staten staan). Uw persoonlijke gegevens kunnen overgedragen worden naar, en verwerkt worden met gebruikmaking van deze servers of andere verwerkingsplaatsen, als onderdeel van het besturen van een site, een App of een machine, of in verband met een van de verwerkingsmogelijkheden zoals beschreven in dit overzicht, altijd onderworpen aan nakoming met de richtlijnen van toepasselijke wetgeving (o.a. door toepassing van EU standaard contractsclausules, waar nodig) Deze overdrachten zijn nodig om u onze producten en services leveren op een efficiente en effektieve manier. Door persoonlijke gegevens aan Sparex ter beschikking te stellen onder dit Privacy Statement, geeft u aan dat uw persoonlijke gegevens mogen worden overgedragen aan internationale locaties buiten uw rechtsgebied. Indien u niet wil dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar andere rechtsgebieden, geef dan uw persoonlijke gegevens niet aan Sparex, noch gebruik een van de websites, Apps of hulpmiddelen.


Gegevensbehoud


We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang wij ze nodig hebben in verband met de doeleinden als beschreven in deze Privacy Policy. We moeten misschien uw persoonlijke gegevens vasthouden voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld, wanneer dit door toepasselijke wetgeving verplicht is.

Sparex biedt de mogelijkheid aan gegevens van betrokkenen, bij leven, instructies te geven wat te doen met hun persoonlijke gegevens na hun dood. Zou betrokkene overlijden zonder instructies na te laten hoe om te gaan met hun persoonlijke gegevens, kunnen we ook in overleg met familileden en vertegenwoordigers de gegevens verwijderen van de overledene waar dat van toepassing is. In bepaalde omstandigheden kunnen we belanghebbenden van overledenen informatie geven over de gegevens die Sparex van de overledene heeft. Wij zullen geen wachtwoorden of andere inloggevens ter beschikking stellen. Iedere beslissing om een verzoek om informatie betreffende de gegevens van een overledene zullen wij afwegen tegen de verplichting om informatie zeker, veilig en prive te houden.


Bescherming van uw persoonlijke gegevens


Alle informatie die u ons beschikbaar stelt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers of op beveiligde servers van derden. Wanneer aan u is toegekend (of wanneer u heeft gekozen) een wachtwoord dat u toegang geeft tot bepaalde delen van een website, bent u verantwoordelijk om dit wachtwoord geheim te houden. Geef uw wachtwoord nooit aan iemand anders.

Helaas, het transport van gegevens via internet is niet 100% veilig. Ofschoon robuuste systemen uw gegevens beveiligen kan Sparex niet garant staan voor de veiligheid van uw verstuurde gegevens naar de Sparex websites; ieder transport is voor uw eigen risico. Wanneer de informatie is ontvangen, worden er strikte procedures gebruikt om onbevoegd gebruik van uw gegevens te waarborgen.


Uw rechten


Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat uw persoonlijke gegevens die door Sparex opgeslagen zijn, compleet, accuraat en up-to-date zijn. Afhankelijk van toepasselijk recht, heeft u de volgende rechten:

 • het recht om toegang te vragen tot, of kopieen van, uw persoonlijke gegevens te krijgen die wij verwerken. Voor gegevens over toegang tot alle gegevens die wij over u en uw bedrijf hebben, neem s.v.p. contact op met [email protected]
 • het recht om correctie te vragen over fouten in uw persoonlijke gegevens;
 • het recht om bezwaar te maken, op wettelijke gronden, tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens;
 • het recht om, op wettelijke gronden, het verwijderen van uw persoonlijke gegevens die door Sparex verwerkt worden te verzoeken; en/of beperking te verzoeken van het verwerken van uw persoonlijke gegevens;
 • het recht om uw persoonlijke gegevens over te laten zetten op een andere controller, voor zover toepasbaar;
 • waar uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van overeenstemming, het recht om die overeenstemming in te trekken; en
 • het recht om bezwaar te maken bij een Gegevensbeschermings autoriteit betreffenden het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. U kunt elk van deze rechten uitoefenen met gebruik van de contact details zoals opgegeven in de 'contact' sectie hieronder.


Wijzigingen in onze Privacy Policy


Iedere wijziging die wij in de toekomst maken in onze Privacy Policy wordt opgeslagen op deze pagina en, wanneer van toepassing, aan u gestuurd wordt per e-mail. Bekijk s.v.p. regelmatig of er wijzigingen of updates zijn in onze Privacy Policy. Wanneer u onze website blijft gebruiken betekent dat dat u onze Privacy Policy accepteert.


Contact


Vragen, opmerkingen en verzoeken betreffende deze Privacy Policy zijn welkom en kunnen gestuurd worden naar [email protected]


Bijlage 1


Woordenlijst

In deze Policy gebruikte opmerkingen met hoofdletters hebben de volgende betekenis:

 • Toepasselijk recht betekent wetten, statuten of richtlijnen van toepassing op het/de respectievelijke AGCO filiaal/filialen.
 • Gegevensbeschermings Autoriteit betekent een onafhankelijke officiele autoriteit die wettelijk belast is met het toezicht op naleving van de Gegevens beschermings wetten.
 • Gegevens beschermings wetten betekent alle van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot het verwerken van Persoonlijke gegevens.
 • Persoonlijke gegevens betekent alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Een identificeerbare persoon is iemand die geidentificeerd kan worden, direct of indirect, speciaal door middel van de referentie met een indentificatienummer of door een of meer factoren die specifiek zijn voor zijn of haar fysieke, psychologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Bewerken of verwerken betekent iedere bewerking of opvolgende bewerkingen die toegepast worden op persoonlijke gegevens, wel of niet geautomatiseerd, maar niet gelimiteerd tot: verzameling, registreren, organiseren, opslag, aanpassing of wijziging, herstel, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door overdracht, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, opstellen of combineren, blokkeren, wissen of vernietiging.

 

Locatie dochterondernemingen Bedrijfsnaam Web URL
Verenigd Koninkrijk Sparex Limited UK gb.sparex.com
Australia Sparex Australia PTY Ltd au.sparex.com
Oostenrijk Sparex GesmbH (Österreich) at.sparex.com
Belgie Sparex Belgium bvba be-fr.sparex.com / be-nl.sparex.com
Canada Sparex Canada Limited ca.sparex.com
Denemarken Sparex Danmark, Sparex Limited ApS dk.sparex.com
Export Sparex Limited UK export.sparex.com
Frankrijk Sparex S.A.R.L. fr.sparex.com
Duitsland Sparex Handels- und Vertriebs GmbH de.sparex.com
Ierland Sparex (TA) Limited Ie.sparex.com
Italie Sparex Ges.m.b.H it.sparex.com
Nederland Sparex Holland b.v. nl.sparex.com
New Zealand Sparex N.Z. Limited nz.sparex.com
Polen Sparex Polska Sp. z o.o. pl.sparex.com
Portugal Sparex Portugal-Importação e Comercio de Peças LDA pt.sparex.com
Spanje Sparex Agrirepuesto, S.L es.sparex.com
South Africa Sparex South Africa za.sparex.com
US Sparex Inc us.sparex.com